Raimo Jalkanen -Valmennus

Esimiestyö, johtaminen ja työnopastus

Koulutus, konsultointi ja valmennus on tarkoitettu yritysten, julkishallinnon ja kansalaistoiminnan piirissä työskenteleville päälliköille, esimiehille, työnjohtajille. Hankkeet toteutetaan työyhteisökohtaisesti puolen - yhden päivän mittaisina valmennuksina, joiden määrä sovitaan tarpeen mukaan. Tavoitteet ja koulutuksen sisällöt määritellään yhdessä osallistujien kanssa asianomaisen organisaation, toimialan, toimintatavan ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että aktiivisen työskentelyn keinoin haetaan työyhteisöön toimivia ratkaisuja tuloksellisuuden, tuottavuuden, laadukkuuden ja viihtyvyyden edistämiseksi. Kouluttaja raportoi vastuussa olevalle johdolle hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja tavoitteiden saavuttamisesta.


Sisältöalueita:

  • Tulos-, kehitys-, henkilöstökeskustelut
  • Vuorovaikutusjohtaminen, tilannejohtaminen
  • Hiljaisen tiedon siirto, oppipojasta mestariksi
  • Yhteistyön edistäminen, palveluprosessien sujuvuus ja laadukkuus

  • Linkit:

    2014 www.yourdomain.com | All Right Reserved