Raimo Jalkanen -Valmennus

Itseohjautuva työ, tiimityö

Raimo Jalkanen -Valmennus tarjoaa työryhmien itseohjautuvuuden kehittämisvalmennusta palvelu- ja tuotantoalan työyhteisöille.

Valmennus on vaiheittain etenevä prosessi, jossa yhdessä henkilöstön kanssa määritetään ja sovitaan:

 • Tiimit ja niiden muodostaminen
 • Tiimien tehtäväkokonaisuudet
 • Tiimien välinen tehtäväjako
 • Tiimin vastuuhenkilöt
 • Tiimin valtuudet
 • Tiimin sisäinen tehtävä- ja vastuujako
 • Tiimin vetäjän tehtävät ja vastuut
 • Tiimin vetäjän valinta
 • Tiimipalavereiden sisällöt, käytännöt ja yhteistyö
 • Tiimin itseohjautuvuuden asteittainen lisääminen
 • Esimiehen tehtävät ja rooli tiimiorganisaatiossa
 • Tuotannon ohjaus, sen käytännöt ja vastuut
 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
 • Raportoinnin käytännöt
 • Valmennukseen kuuluu tiimien ja esimiesten perusteellinen kouluttaminen tiimityön taitoihin.

  Yli kymmenen vuoden tiimivalmennuksen kokemus ja yli sadan tiimin seurantatulokset osoittavat, että tiimityöllä on voitu huomattavastikin lisätä tuottavuutta, laadukkuutta ja työviihtyvyyttä.

  Linkit:

  2014 www.yourdomain.com | All Right Reserved