Raimo Jalkanen -Valmennus

Työyhteisön tasapainoinen kehittäminen

Mielestäni Suomessa tarvitaan entistä vahvemmin konkreettista osaamista työelämän tuottavuuden, laadukkuuden ja työviihtyvyyden turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Työyhteisön kehittämisen periaatteeni on tasapainoisen ja tehokkaan uudistamisen menetelmä. Siinä yhdistetään osallistava systemaattinen suunnittelu ja yhteistoiminnallinen oppiminen hyvän tuloksen aikaan saamiseksi.

Raimo Jalkanen -Valmennujs tarjoaa työyhteisöjen tasapainoiseen kehittämiseen työotetta, joka luo ymmärrystä, innostusta ja sitoutumista uudistukseen.

Olen paneutunut työyhteisöjen kehittämiseen väitöskirjassani (1997), yli kahdenkymmenen vuoden kouluttajan kenttätyössäni sekä kymmenen vuoden yrittäjä- ja esimiestyössäni.

Linkit:

2014 www.yourdomain.com | All Right Reserved